VIRTUÁLNÍ REALITA , BUSINESS

03. dubna 2020

Jak vzniká aplikace pro virtuální realitu

Často dostáváme dotaz, jak vzniká aplikace pro virtuální realitu. Připravili jsme proto krátký článek, který obsahuje podstatné informace.

Snažíme se klienta celým procesem provést takovým způsobem, abychom jej co nejméně zatěžovali, ale přitom se i během projektu mohl vyjádřit a ovlivnit tak výslednou podobu.

Software, který používáme pro vývoj aplikací, se jmenuje Unreal Engine. Výsledkem naší práce je aplikace, kterou si zákazník spustí na vhodném počítači nebo notebooku a obsah si zobrazí ve VR brýlích, které jsou k výpočetní jednotce zapojené. V případě aplikace určené pro brýle, které fungují bezdrátově, je aplikace nainstalována přímo do nich.

Výsledné aplikace programujeme především pro zařízení Oculus Quest nebo Oculus Rift S, se kterými máme velmi dobré zkušenosti. Záleží na požadavcích zákazníka. Jakmile vytvoříme obsah, můžeme ho přizpůsobit i jiným zařízením jako např. HTC Vive. Veškerý zmíněný hardware lze v dnešní době pořídit za dostupné ceny.

Přesný postup při vývoji aplikace se může lišit projekt od projektu, hlavní kroky ale zůstávají stejné.

Nejprve se s klientem setkáme a představíme všechny možnosti, které virtuální realita nabízí a které pro něj mohou být vhodné. Poslechneme si, jaký problém zákazník potřebuje vyřešit a jaké má požadavky. Sestavíme koncept aplikace a začneme shromažďovat 3D modely, které mají být jejím obsahem.

Co se týče 3D modelů, pokud je už zákazník má hotové, pracujeme s nimi, abychom ušetřili náklady a čas. Pokud zákazník 3D data nemá, vymodelujeme je. K tomu potřebujeme přesné podklady jako jsou např. technické výkresy. Pokud zákazník netrvá na přesnosti zařizovacích předmětů, můžeme použít modely z našich knihoven. Takto postupujeme např. při zařízení interiéru kanceláří, kde není nutné mít zařizovací předměty přesné, jedná se pouze o dokreslení celkového dojmu.

Jakmile máme shromážděny veškerá 3D data a známe přesné zadání, sestavíme cenovou nabídku. Výsledná cena se odráží od kvality zpracování zaslaných 3D modelů, rozsahu celkové scény a množství 3D modelů ve scéně. Záleží také na tom, jaké má zákazník očekávání ohledně kvality zobrazení textur. Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je úroveň interaktivity, množství simulací ve scéně a další speciální funkce.

Po schválení projektu se v první fázi věnujeme modelování nebo optimalizaci získaných 3D dat. Aplikace pro virtuální realitu jsou náročné na data, proto musíme uzpůsobit jejich velikost. Po této přípravě vyskládáme z 3D modelů celou scénu. Každý model je zasazen na své místo a aplikujeme na něj materiál a textury.

Po scéně jsou na řadě programovací práce. Nastavuje se celková funkčnost aplikace, vznikají simulace nebo konfigurátory. Vytyčí se, kudy se ve virtuálním prostoru může uživatel pohybovat a naprogramuje se způsob ovládání.

V tuto chvíli přichází ke slovu znovu zákazník. Představíme první verzi aplikace a získáme důležitou zpětnou vazbu. Požadavky na změny týkající se původního zadání projektu zapracujeme a připravíme finální verzi aplikace. V případě aplikace velkého rozsahu nebo náročnosti probíhá představení rozpracovaných verzí i několikrát. Na přání zákazníka můžeme rozpracované verze ukázat kdykoliv i během menších projektů.

Při předání finální aplikace zákazníka zaškolíme, jak virtuální realitu používat. I po skončení projektu samozřejmě nadále poskytujeme podporu a při případných nejasnostech zákazníkovi poradíme.

Obsah aplikací lze rozšiřovat. Neznamená to tedy, že je stav konečný, ale později se můžou přidat další 3D modely nebo vytvořit další scény. Postupně takto lze budovat např. celé portfolio pro zákazníka.

Pokud přemýšlíte nad aplikací do VR brýlí i pro Váš podnik, neváhejte se nám ozvat. Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.

Nejnovější Nejčtenější

Sledujte nás